Poradnik


W miejscu gdzie ma stanąć kominek przylegające ściany i sufit powinny być wykonane z materiałów niepalnych, otynkowane w budynkach drewnianych ściany i sufit w miejscu gdzie ma stanąć kominek o ile nie da się usunąć materiału łatwopalnego i zastąpić go mat. nie palnym, powinno się wykonać dodatkową ściankę z mat. nie palnego z wentylowaną pustką powietrzna strop w miejscu usytuowania kominka powinien mieć odpowiednią nośność którą powinien sprawdzić projektant lub kierownik nadzorujący inwestycję w przypadku gdy strop nie ma odpowiedniej wytrzymałości należy pod kominek wykonać fundament w miejscu gdzie ma stanąć kominek nie należy układać materiałów izolacyjnych (styropian itp.) podłoga przed kominkiem powinna być zrobiona z materiału nie palnego terakota, granit marmur, oraz zaleca się wyłożenie tym materiałem również powierzchnie pod kominkiem zapewni ona odpowiednią czystość powietrza konwekcyjnego opływającego wkład oraz zabezpieczy przed wypadnięciem żaru.
Zaleca się żeby kanał dymowy był usytuowany po środku planowanego kominka a w wersji narożnej bliska rogu, co umożliwi prawidłowe podłączenie urządzenia, zaleca się także wykonanie projektu kominka i na tej podstawie dokonania lokalizacji komina oraz umieszczenia trójnika do podłączenia wkładu kominkowego na odpowiedniej wysokości pomieszczenie do montażu kominka powinno być odpowiednio wykończone tzn. po pracach związanych z zapyleniem (gładzie, itp)

Podstawą prawidłowego funkcjonowania kominka jest odpowiedni przewód spalinowy. Poniżej przygotowaliśmy informację które pomogą Państwu wybrać odpowiedni system Komin do kominka powinien spełniać następujące wymagania:

 • kanał dymowy powinien wykazywać odp. ciąg zazwyczaj jest to wartość 10-30 Pa
 • czynna wysokość kanału dymowego powinna wynosić co najmniej 4,5 m -przekrój komina powinien odpowiadać wielkości wyjścia z urządzenia która ma być do tego komina podłączone
 • komin powinien być wykonany z atestowanych materiałów do urządzeń na paliwa stałe
 • komin powinien być prowadzony pionowo i zapewnić odpowiednią szczelność
 • kanał dymowy powinien być odporny na temperature pracy ciągłej 500-600 0C oraz na pożar sadzy 1000 0C
 • temp. pracy zewnętrznej ściany komina nie może być wyższa niż 80 0C
 • wyjście komina powinno być wyprowadzone na odp. wys. ponad dach i zachować odp. odległość od materiałów łatwopalnych
 • komin powinien być zakończony wyczystką -inwestor powinien posiadać aktualną opinię kominiarską stwierdzającą , że komin wytwarza odp. ciąg, jest przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych paliwami stałymi, jest drożny i szczelny

Ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie kominka wszystkie powyższe zalecenia powinny być spełnione jednocześnie
Kominy zbudowane są z reguły wcześniej niż dokonuje się wyboru wkładu kominkowego dlatego parametry komina dobiera się w przybliżeniu fi 200 lub kanał 20*20. Do regulacji ciągu w kominie tzn. do jego zmniejszenia lub zwiększenia można zastosować moderator ciągu

Wyróżniamy następujące typy kominów:

1.Komin stalowe dwuścienne żaroodporne -wykonany z rur żaroodpornych izolowanych specjalną izol. na wys. temp. ,zewnętrzny płaszcz wyk. ze stali kwasoodpornej
2.Komin murowany z cegły pełnej
3.Komin ceramiczny -komin systemowy trój warstwowy(rura ceramiczna, izolacja ,pustak keramzytowy


Dokonując wyboru wkładu kominkowego zalecamy zwrócić uwagą na następujące cechy:
A.) przeznaczenie paleniska:

 • dekoracyjna
 • grzewcze jako główne źródło ciepła
 • wspomaganie ogrzewania,jako uzupełnienie istniejącego systemu grzewczego -do instalacji c.o., płaszcz wodny

B) wielkość i moc paleniska

 • małe (moc do ok 7 KW szer. fasady około 60 cm)
 • średnie(moc do ok 13 KW szer. fasady około 60-74 cm)
 • duże (moc do 16 KW szer. fasady około 74-85 cm)
 • bardzo duże (moc16-20 KW szer.fasady 85-130 cm)

C)Kształt fasady przeszklenia:

 • płaska
 • półokrągła
 • trapezowa
 • pionowa
 • z jedna boczną szybą
 • z dwiema bocznymi szybami
 • przeszklenie ze wszystkich stron
 • szyby vis avis

D)sposób otwierania drzwiczek:

 • otwierane na bok
 • podnoszone do góry
 • chowane za palenisko (wkłady z szybami półokrągłymi)
 • dzielone na dwie części
 • dzielone na cztery części

E)Wykończenie fasady:

 • mosiądz
 • chrom
 • złocone
 • farba żaroodporna
 • emalia

F)sposób usuwania popiołu:

 • szuflada na popiół
 • zsyp popiołu do pomieszczenia pod kominkiem
 • popielnik wgłębny (wiaderko)
 • bezpośrednio z płyty

G)sposób oczyszczania przeszklenia:

 • kurtyna powietrzna
 • piroliza
 • bez oczyszczania

H)możliwość dystrybucji gorącego powietrza:

 • wymuszony (za pomocą aparatu nawiewnego)
 • grawitacyjny

I)Parametry:

 • moc nominalna
 • moc maksymalna
 • autonomia
 • sprawność
 • powierzchnia ogrzewana

J)okres funkcjonowania

 • do palenia bez wygaszania
 • do palenia w sposób przerywany z wygaszeniem
 • okres udzielonej gwarancji


Kominek jako urządzenie główne lub wspomagające ogrzewanie
Zalety
-niskie koszty eksploatacji
-niezależny od energii elektrycznej (dystrybucja grawitacyjna)
-stosunkowo niskie koszty wykonania (grawitacyjny)
-funkcja dekoracyjna,rekreacyjna,grzewcza
Wady
-nierównomierny rozkład temperatur w pomieszczeniach*
-sprawność ogrzewania oraz komfort zależy od jakości opału
-brak automatyki regulującej proces spalania
-ograniczona możliwość reguł. temp. w pomieszczeniach*
-czuły na zmiany ciśnienia i ruch powietrza w poszczególnych pomieszczeniach*
-nie zalecany do ogrzewania WC i łazienki
-sprzyja rozprzestrzenianiu się kurzu w mieszkaniu (nie dotyczy wkładów do c.o. i po zastosowaniu filtrów powietrza)
-konieczność składowania i sezonowania opału (ok. 10 m3)
-cała obsługa paleniska odbywa się w salonie
*system grawitacyjny
System dystrybucji ciepłego powietrza
Grawitacyjny
Zalety
-niższe koszty wyk. w porównaniu z wymuszonym
-niezależny od dostaw energii elektrycznej
-bezszumny
-bez obsługowy
Wady
-brak możliwości ogrzewania pomieszczeń znajdujących się poniżej kominka
-czuły na zmiany ciśnienia i ruch powietrza w poszczególnych pomieszczeniach
-zależny od usytuowania kominka i rozkładu pomieszczeń
-ograniczenia długości rozprowadzenia w poziomie
-trudność z równomiernym nagrzaniem wszystkich pomieszczeń
-przenoszenie przewodami dźwięku
Z wymuszeniem mechanicznym
Zalety
-możliwość współpracy z czujnikami temp.
-zastosowanie filtrów powietrza
-większa możliwość równomiernego nagrzania poszczególnych pomieszczeń
-umożliwia poprowadzenie kanałów z ciepłym powietrzem na większe odległości
-umożliwia większa dowolność poprowadzenia kanałów
Wady
-wyższy koszt wykonania niż system grawitacyjny
-uzależniony od dostaw energii elektrycznej
-zastosowanie specjalnych kanałów redukujących akustykę
-ograniczenia w umiejscowieniu aparatu nawiewnego
Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym podpiętym do instalacji c.o.
W tym akapicie zestawiliśmy istotniejsze cechy wkładów z płaszczem wodnym w porównaniu do wkładów ogrzewających powietrzem
Zalety
-praktycznie nie występuje problem z rozprzestrzenianiem się kurzu
-możliwość podłączenia do istniejącej instalacji ciśnieniowej c.o.
-możliwość wykorzystania kominka do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
-równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniach
-ogrzewanie pomieszczeń poniżej poziomu kominka i znacznie oddalonych
-większe możliwości kontrolowania temperatury w pomieszczeniach także w sposób zautomatyzowany
-dużo większa swoboda w poprowadzeniu instalacji
-możliwość ogrzania znacznie większych powierzchni niż w systemie powietrznym
Wady
-wyższe koszty instalacji i zakupu wkładu
-mniejszy wybór wkładów z płaszczem wodnym
-system zależny od energii elektrycznej (istnieje możliwość zastosowania zasilania awaryjnego pomp)
-skomplikowana instalacja
-występowanie większych problemów w utrzymaniu czystości przeszklenia
-większe odkładanie się sadzy w przewodzie kominowym
-kondensacja wilgoci w palenisku co skutkuje obniżeniem trwałości urządzenia
-nie wolno stosować głowić i zaworów termostatycznych na grzejnikach (gdy kominek jest podstawowym źródłem ciepła)
Podsumowując podajemy kilka warunków prawidłowego działania ogrzewania kominkiem -dobór odpowiedniego projektu budynku, z odpowiednim rozkładem pomieszczeń i lokalizacją kominka (system ogrzewania powietrzem)
-dobra izolacja pozioma jak i pionowa budynku
-odpowiednie dopasowanie parametrów i rodzaju wkładu kominkowego
-skuteczna wentylacja -doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz
-odpowiednie zaprojektowanie i rozmieszczenie nawiewów w pomieszczeniach (system ogrzewania powietrzem)
-umożliwienie powrotu chłodniejszego powietrza w okolice kominka
-prawidłowy montaż
-przygotowanie i składowanie wystarczającej ilości przesezonowanego drewna liściastego
-utzymywanie czystości w okolicach wkładu

W tym punkcie poświęcimy uwagę wentylacji oraz nawiewowi powietrza. Kominki z paleniskami zamkniętymi potrzebują do spalenia 1 kg drewna 6m3 powietrza, w praktyce na godziną zużywają ok 80-210 m3 powietrza.
Brak sprawnie funkcjonującej wentylacji i dopływu świeżego powietrza z zewnątrz, jest najczęściej przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

 •  w budynku powinna być sprawnie działająca wentylacja nawiewna jak i wywiewna
 • do pomieszczenia w którym zainstalowany będzie kominek należy dostarczyć w sposób ciągły powietrze w ilości ok.10m3/h na 1KW mocy nominalnej.
 • pole powierzchni kanału doprowadzającego świeże powietrze powinno wynosić 150-200 cm2 (efektywne-tz jeżeli kanał zakończony jest kratką liczymy same otwory, w praktyce efektywne pole powierzchni odpowiada 50% pola powierzchni kratki)
 • do nawiewu najczęściej znajdują zastosowanie rury PCV o średnicy min. fi 110
 • wylot kanału z świeżym powietrzem powinien być wyprowadzony w pobliżu przewodu dymowego i odstawać 5-10 cm od ściany aby nie przeszkadzał w ustawieniu wkładu i obudowy
 • wlot powietrza należy wykonać ok 50 cm powyżej gruntu
 • nie należy pobierać powietrza z kotłowni, garażu czy piwnicy
 • doprowadzenie powietrza powinno być przygotowane odpowiednio wcześniej aby nie kolidowało z montażem kominka ( najlepiej ująć przygotowanie nawiewu w projekcie kominka)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress